otrdiena, 2010. gada 14. septembris

Iznākusi grāmata "Ķēniņa bērnu brīnumainā dzīve"
Ir iznākusi pirmā Krisa Valotona un Bila Džonsona grāmata "Ķēniņa bērnu brīnumainā dzīve" (The Supernatural ways of Royalty) latviešu valodā. Grāmata katram Dieva bērnam atklāj viņam aizsniedzamās iespējas sava Tēva godības paspārnē. Tā var pilnībā mainīt lasītāja izpratni par mantinieka īsteno būtību. Dievs mūs sauc par saviem bērniem, kas caur Jēzu Kristu manto visu, kas bijis pieejams Viņa Dēlam. Ir pienācis brīdis apzināties sevi kā Debesu perspektīvas līdzgaitnieku, lai Tēva, Dēla un Svētā Gara domas un darbi atspīdētu zemes virsū!


Grāmatu iespējams iegādāties kristīgajā grāmatnīcā "Amnis",, Lāčplēšā ielā 37, Rīgā, kā arī citās grāmatnīcās Latvijā.  


1 komentārs: