trešdiena, 2012. gada 3. oktobris

JAUNRADES INICIATĪVU CENTRS KULDĪGĀ


JAUNRADES INICIATĪVU CENTRA IZVEIDE KULDĪGAS NOVADA PIRMSSKOLAS BĒRNIEM
Tiek uzsākta projekta "Jaunrades iniciatīvu centra izveide Kuldīgas novada pirmsskolas bērniem" īstenošana Kuldīgā, Kaļķu ielā 33. Ir atvesti pirmie materiāli.
Jaunrades iniciatīvu centrā tiks veicināta bērna intelektuālā, emocionāla, fiziskā un garīgā attīstība vecuma posmā no 1 līdz 6 gadiem. 
Centra izveidei tiks iegādāti mācību materiāli, mūzikas un sporta inventārs. Katram iegādātajam materiālam un inventāram  ir izglītojošs mērķis, kas palīdzēs bērnam attīstīt prasmes dažādām dzīves jomās. Izvēloties vienu no materiāliem, pirmajā reizē pedagogs to nodemonstrē, lai bērns uztvertu dotā darba uzdevumu. Brīvība darba izvēlē, darbošanās ilgumā, iespēja atgriezties pie vienkāršākiem materiāliem, centra pedagogu palīdzība un atbalsts, miers, klusums, kārtība, darbīga atmosfēra – tā ir gaisotne, kas valda telpā. Būs iespēja bērniem piedalīties nodarbībās grupās vai individuāli. Piedāvātās nodarbības tiks iedalītas – arhitektūra,  māksla & dabas zinības; mūzika & sports. Nodarbību laikā bērni tiek sadalīti atbilstošā vecuma grupās, līdz ar to mācību materiālu izvēle ir attiecināma bērnu vecumam. Arhitektūra & māksla palīdzēs nostiprināt un attīstīt bērna psiholoģisko noturību,bērni iemācās pietiekami ilgstoši veltīt uzmanību darbam, attīsta koncentrēšanās spējas, kā arī bērns iepazīst formu dažādību. Mūzikas nodarbības notiek arī bērniem dažādās vecuma grupās, tādējādi attīstot bērna uzmanību, koncentrēšanās spēju un sabiedriskumu  agrā bērnībā. Nodarbību galvenais uzdevums būs izzināt un attīstīt bērna talantus, tādējādi caur variējamo nodarbību prizmu, atraisīt bērnā radošumu, jūtīgumu, kas mīsies ar gudrību un inteliģenci. Centrs darbosies pēc pierakstu principa.
Ar projekta "Jaunrades iniciatīvu centra izveide Kuldīgas novada pirmsskolas bērniem" ieviešanu, vēlamies piedāvāt novada bērniem pirmsskolas centru, kuru varēs apmeklēt bērni no 1 gada vecuma. Otrs pakalpojums, ko sniegsim ar centra izveidi - "sestdienas rotaļugrupa", t.i. bērna pieskatīšana sestdienās, piemēram, vecāki vēlas doties uz izstādi un tai pat laikā bērnu pieskatīs uzticamas auklītes.
Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībā un Kuldīgas novada Domi.
Aicinām vecākus ar bērniem iepazīties ar jau piegādātajiem materiāliem Kaļķu ielā 33, 2.stāvā, Kuldīgā. Pieteikšanās apmeklējumam rakstot uz epastu tevamantojums@gmail.com